Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

  • Beschrijving
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LABANNE (labanne-webshop.com) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve LABANNE (labanne-webshop.com) worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door LABANNE (labanne-webshop.com) ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst

  • Beschrijving
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door LABANNE (labanne-webshop.com) is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LABANNE (labanne-webshop.com) dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Wet Kopen op Afstand

  • Beschrijving
3.1 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

3.2 Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

4. Prijzen/Aanbiedingen

  • Beschrijving

4.1 Alle aanbiedingen van LABANNE (labanne-webshop.com)

zijn vrijblijvend en LABANNE (labanne-webshop.com) behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, kortingen op prijzen zijn alleen geldig in onze webshop. N.v.t. op winkelverkoop.

4.2

Alle prijzen zijn vermeld in € [euro's] [inclusief] btw

4.3 Verzendkosten

  • Beschrijving

Wij versturen onze pakketten met DHL :

 

 

Verzending binnen Nederland:(met track and trace)

0-50 euro

6,75 verzendkosten

Meer dan 50 euro

Gratis verzending

Laag tarief :Verzending België,Frankrijk,Duitsland

0-150 euro

8,75 euro

Meer dan 150 euro

Gratis verzending

5. Retourzendingen

  • Beschrijving

5.1 U kan alle artikelen binnen 7 dagen na ontvangst zonder meer retourneren waarna je geld terug krijgt.

(retourkosten verzending zijn in dit geval voor de klant)

Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij LABANNE worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand.

Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

5.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan LABANNE onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.

LABANNE (labanne-webshop.com) zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

5.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt LABANNE (labanne-webshop.com) zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. LABANNE neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

5.4 Indien u iets terug wilt sturen kunt u dit Retourformulier

6. Betalingen

  • Beschrijving

6. Betalingen

6.1 Betaling geschied met Ideal (gratis) ,Paypal (+2% kosten) of bankbetaling (gratis)

NB.-Mocht u onverhoopt moeite ondervinden met Ideal of Paypal betalingen probeer het dan nogmaals , of met een andere betaalmethode. Mocht de bestelling nog niet goed verlopen dan kunt u in dit geval per bank betalen stuur dan s.v.p. een mailtje aan info@mardikappers.nl dan kunnen wij u de bankgegevens toesturen.

Voor vragen en/of opmerkingen omtrent uw bestelling kunt u contact opnemen met info@mardikappers.nl

 

7. Levering

  • Beschrijving

7.1 De door LABANNE opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

In principe verzenden wij onze producten binnen +/- 24-36 uur aan u.

(mocht in een enkel geval een product net uitverkocht zijn (we hebben ook een salon met verkoop) dan wordt er meestal binnen een halve week geleverd en verzonden. Mocht dit bij u net het geval zijn dan nemen wij contact met u op met de vraag of u op de levering wilt wachten of direct uw geld teruggestort wilt hebben.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

7.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u (binnen uiterlijk 30 dagen).